Sprawdź dostępność usług:

Komunikat dot. realizacji projektów w powiatach głogowskim, bolesławieckim, średzkim i wrocławskim

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy proces budowy sieci światłowodowych, obecnie na każdym z powiatów mamy podpisane umowy z Operatorami Detalicznymi.
Wszystkich mieszkańców objętych budową sieci światłowodowej zachęcamy do kontaktu z Operatorami działającymi na Państwa terenie, w celu zapoznania się z ich ofertą detaliczną.
Dotyczy to zarówno tych z Państwa, którzy przyłącze już posiadają jak i tych którzy go jeszcze nie mają.
Obecnie wszelkie zapytania, które dotyczą łącz światłowodowych powinny być kierowane bezpośrednio do Operatora Detalicznego:

Powiat głogowski – Operatorzy świadczący usługi na tym terenie to Orange, Tomsa i Kamnet. Sprzedaż usług rozpoczęta Więcej informacji na stronie operatorów: www.tomsa.pl oraz www.kamnet.pl
Alias Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie głogowskim POPC01_020334”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w województwie dolnośląskim. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa w gminach powiatu głogowskiego: Głogów, Jerzmanowa, Kotla i Żukowice, dla 1751 gospodarstw domowych oraz 2 jednostek publicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 219 370,58 zł
Całkowita wartość projektu: 8 639 823,41 zł

Miejscowość Ilość dostępnych HP
Dańkowice 23
Bukwica 58
Kamiona 29
Szczepów 86
Kromolin 84
Wiekowice 5
Słone 43
Nielubia 190
Dobrzejowice 88
Brzeg Głogowski 132
Czerna 66
Zabiele 32
Chociemyśl 103
Kozie Doły 61
Bądzów 161
Gaiki 33
Jerzmanowa 268
Kurowice 106
Potoczek 67
Maniów 37
Modła 188
Łagoszów Mały 45

Powiat bolesławieckiego - Operatorzy świadczący usługi na tym terenie to Orange, Maxnet i Tomsa. Sprzedaż usług rozpoczęta. Więcej informacji na stronie operatorów: www.maxnetboleslawiec.pl oraz www.tomsa.pl
Alias Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie bolesławieckim POPC01_020329”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w województwie dolnośląskim. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa w gminach powiatu bolesławieckiego: Bolesławiec, Nowogrodziec i Osiecznica, dla 1474 gospodarstw domowych oraz 2 jednostek publicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 065 796,13 zł
Całkowita wartość projektu: 8 313 990,28 zł

Miejscowość Ilość dostępnych HP
Czerna 70
Kierżno 60
Nowa Wieś 40
Nowogrodziec 284
Zebrzydowa 304
Wykroty 247
Parzyce 178
Tomisław 11
Przejęsław 91
Osieczów 85
Osiecznica 42
Kliczków 77

Powiat średzki - Operatorzy świadczący usługi na tym terenie to Orange, Komnet i Tomsa. Sprzedaż usług rozpoczęta . Więcej informacji na stronie operatorów: www.komnetpc.pl oraz www.tomsa.pl

Powiat wrocławski - Operatorzy świadczący usługi na tym terenie to Orange, Komnet i Tomsa. Sprzedaż usług rozpoczęta . Więcej informacji na stronie operatorów: www.komnetpc.pl oraz www.tomsa.pl

Prezes Zarządu Alias Sp. z o.o.

Budujemy sieć z dofinansowaniem unijnym

ALIANET (dostawca Internetu) w ramach rozbudowy sieci światłowodowej na terenie województwa dolnośląskiego prowadzi inwestycje również na terenie Państwa miejscowości. Inwestycje te realizowane są z dofinansowaniem unijnym, w związku z czym to jedyna taka szansa, aby zgłosić chęć podłączenia swojego domu (standardowo projekt zakłada wybudowanie sieci do granicy działki). Dzięki temu już za kilka miesięcy będą mogli Państwo korzystać z nieograniczonych możliwości jakie daje światłowód.

Zalety sieci światłowodowej

W celu zapewnienia niezawodnych sieci do dzierżawy, opieramy się na sprawdzonych i nowoczesnych technologiach światłowodowych, odpowiednio dostosowanych do zakresu projektu i warunków środowiskowych.

Technologia światłowodowa FTTH to najbardziej zaawansowany system budowy sieci kablowej, dający możliwość świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości znacząco wyższej niż w dostępie radiowym czy sieciach realizowanych w technologii miedzianej, jak również dostęp do telewizji wysokiej rozdzielczości i telefonii stacjonarnej. Oferowane przepływności będą w stanie zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na pasmo, w tym szybszy i bardziej efektywny dostęp do informacji oraz e-usług.

FTTH
Termin FTTx oznacza grupę rozwiązań sieciowych zapewniających doprowadzenie światłowodu do określonego obiektu, które realizowane mogą być przy użyciu rożnych technologii oraz w różnych rodzajach architektury. Podstawowy schemat podziału sieci FTTx bazuje na lokalizacji zakończenia optycznego (FTTc, FTTb, FTTh itd.)
FTTH jest to ostateczne rozwiązanie dostępu sieciowego, zapewniającego pełną szerokość pasma światłowodu dla każdego użytkownika. W rezultacie jest to rozwiązanie najbardziej elastyczne ze względu na szerokie pasmo transmisyjne, dostarczające w zasadzie abonentowi nieograniczony zakres usług, dotychczas niedostępnych po innych mediach.

Alias zapewnia sieci dostępowe w oparciu o następujące technologie:
• Mikrokanalizacji światłowodowej
• Kanalizacji tradycyjnej
• Sieci podwieszanych:
      - w obszarach mało zurbanizowanych
      - w obszarach podmiejskich
      - w obszarach wiejskich

W zależności od założeń projektowych sieci FTTH budowane są w dwóch architekturach:
• P2P – sieć punkt punkt (ang. Point to Point)
• P2MP- sieć punkt-wielopunkt (ang. Point to Multipoint), zwana też często PON (ang. Passive Optical Network)

Masz problemy ze swoim Internetem? Światłowód je rozwiąże!

Czas pobrania filmu HD o objętości 25 GB
(odpowiednik pojemności płyty Blu-Ray)

2 h
46 min
Sieć
miedziana
VDSL
3 h
58 min
Sieć
komórkowa
LTE
6 min
Światłowodowa
sieć (500 Mb/s)
FTTH

źródło: FTTH Council

  • Koniec z przerwami w dostawie Internetu podczas wiatru, deszczu czy śnieżycy
  • Oglądanie meczów, filmów i innych treści on-line bez zacinania
  • Wolny Internet w sobotni wieczór? Z naszym Internetem to Cię nie dotyczy!
  • Brak masztu w okolicy oraz innego źródła potencjalnego szkodliwego promieniowania
  • Nieprzerwane rozmowy przez aplikacje mobilne np. Skype, Viber

Mapa zasięgu

Światłowód do mieszkania – co to jest?